هر فرد بالغ حدود 5 لیتر خون دارد. خون از دو قسمت سلولی و پلاسمایی تشکیل شده است. عناصر سلولی حدود 44%حجم خون را تشکیل می دهد که شامل : گلبولهای قرمز با طول عمر 120 روز، مسئول اکسیژن رسانی به سلول های بدن. گلبولهای سفید با طول عمر 9-3 روز، مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی و پلاکتها با طول عمر 10-7 روز در انعقاد خون دخالت دارند.
پلاسما چیست؟

بنابریان، پلاسما منبع طیف گسترده ای از داروهای نجات بخش بیماران می باشد که بدون وجود پلاسمای انسانی امکان تولید آنها وجود ندارد.

بیایید با اهدای پلاسمای خود گامی در جهت نجات جان بیماران نيازمند كشور برداريم.