معرفی بهستان پلاسما

تاریخچه و نحوه تاسیس

اولین بار در دهه 1990 تکنیکی برای تولید فاکتور 8 عامل حیاتی انعقاد خون از پلاسما جمع آوری شده، در سوئد گزارش شد. در شروع دهه 70 نوعی ...
مشاهده بیشتر
پلاسما چیست؟

معرفی بهستان پلاسما

مرکز بهستان پلاسما یافت آباد در ابتدا با نام دارو پلاسما ایرانیان ۱ در تاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۸۵ طی شماره ۲۷۶۰۲۵ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات ...
مشاهده بیشتر
همراهان بهستان پلاسما

چشم‌انداز، اهداف و ماموریت‌ها

تبدیل شدن به یک الگوی متعالی در جهت فرهنگ سازی اهدای پلاسما در سطح کشور و خودکفایی در تامین داروهای حیاتی برای بیماران هموطن چشم اندازهای ...
مشاهده بیشتر