پزشک

پزشک مرکز بهستان پلاسما مسئول معاینات و تشخیص سلامت اهداکنندگان می باشند. اقداماتی به شرح ذیل را برای اهداکنندگان انجام می دهند: