پزشکان بهستان پلاسما

طرح همیاران

مراکز بهستان پلاسما به منظور مشارکت و فرهنگ سازی هرچه بیشتر مردم در امر خداپسندانه اهدای پلاسمای خون، طرحی با عنوان طرح همیاران در نظر گرفته است.

شما اهداکنندگان محترم می توانید با معرفی دوستان و آشنایان خود در طرح همیاران مشارکت نمایید و ما را در تامین هرچه بیشتر پلاسما و داروهای مشتق از آن یاری فرمایید. مراکز بهستان پلاسما پاداش هایی را برای شما عزیزان در خصوص تحقق این امر در نظر گرفته است.که با مراجعه حضوری به مراکز بهستان پلاسما می توانید اطلاعات بیشتر در این خصوص را کسب نمایید.

اشتراک گذاری در: