در مرحلۀ اول با مراجعه به مرکز اهدای پلاسما از فرد داوطلب، آزمایش خون گرفته میشود. خون فردی که می خواهد پلاسمایش را اهدا کند باید سالم بوده و آلوده به ویروس های خطرناکی مثل ایدز و هپاتیت نباشد و همچنین در مرکز پلاسما فرزیس با توجه به دریافت نمونه خون از سرانگشت، از فرد داوطلب، تست CBC(شامل سنجش پارامترهای خونی اعم از :گلبول سفید، گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت و غیره) انجام میگردد.
برای فرد داوطلب پرونده نرم افزاری تشکیل میگردد و بعد از گرفتن نمونه خون و یا پلاسما، نمونه خون و یا نمونه پلاسمای وی در آزمایشگاه بهستان پلاسما آزمایش می شود.
مراحل اهدای پلاسما
راهنمای تصویری اهدای پلاسما
برای فرد داوطلب پرونده نرم افزاری تشکیل میگردد و بعد از گرفتن نمونه خون و یا پلاسما، نمونه خون و یا نمونه پلاسمای وی در آزمایشگاه بهستان پلاسما آزمایش می شود.
مدت زمانی که داوطلب برای اهدا پلاسما در این مرکز می گذراند، حدود یک ساعت است. در این مدت فرد به دستگاهی وصل می شود و در عملیاتی خون از بدن او گرفته شده، سپس با استفاده از تجهیزات موجود در دستگاه، پلاسمای خون فرد جدا شده و مابقی آن که شامل سلول های خونی است به بدن وی بازگردانده می شود. تجهیزات موجود در این مرکز تجهیزات پیشرفته ای است و برای هر اهدا کننده وسائل یکبار مصرف استفاده می شود که پس از پایان فرایند اهدا، دور ریز و امحا میگردند.

اهدای پلاسما مرحله اول کار است و تا زمانی که پلاسمای اهدا شده به داروی درمانی بیماران هموفیلی تبدیل شود، زمانی طولانی مورد نیاز است، زیرا در کشور ما پالایشگاه عملیات جداسازی وجود ندارد و به همین دلیل پلاسما باید به خارج از کشور فرستاده شود و پس از استخراج ماده مورد نیاز و تولید داروی نهایی به ایران برگردانده شود.