تاریخچه

اولین بار در دهه 1990 تکنیکی برای تولید فاکتور 8 عامل حیاتی انعقاد خون از پلاسما جمع آوری شده، در سوئد گزارش شد. در شروع دهه 70 نوعی فاکتور 8 تغلیظ شده برای درمان بیماران هموفیلی تولید شد. در سال 2004 میلادی میزان پلاسما جمع آوری شده در دنیا بالغ بر 20 میلیون لیتر گردید. از سال 1353 جمع آوری پلاسما در تهران به روش پلاسما فرزیس (جداسازی پلاسما از خون) آغاز شد.
بهستان پلاسما بعنوان دومین مرکز اهدای پلاسمای کشور در تهران در سال 1387 با نام دارو پلاسما ایرانیان احداث گردید و پس از تجهیز شدن کامل در بهمن ماه 1388 افتتاحیه رسمی گردید. رسالت کار این مرکز دریافت پلاسمای سالم با کیفیت بالا به روش مکانیزه دستگاهی از اهداکنندگان سالم برای تهیه دارو برای بیماران خاص از قبیل بیماران هموفیلی ، سرطانی و نوزادان نارس می باشد.

تاسیس

در تاریخ 1385/04/28 طی شماره 276025 با هدف جمع آوري پلاسما از اهداكنندگان سالم در جهت تولید فرآورده های مشتق از پلاسمای خون برای رفع نیاز بیماران هموفیلی، سرطانی، بیماران نقص سیستم ایمنی و … تأسیس گردید.

در تاریخ 1388/10/21 ممیزی مرکز توسط انستیتو Regierungspräsidium Darmstadt آلمان با موفقیت گذرانده شد و مجوز فعالیت جمع آوری پلاسما و ارسال آن به کشورهای اتحادیه اروپا با موفقیت اخذ گردید.

در تاریخ 1388/10/29 بازرسي GMP انجام شد و پروانه بهره برداري به شماره 7707/102/5/د ،مورخ 1389/05/04 از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دریافت گردید. همچنین در تاریخ 1389/02/26 مميزي سازمان انتقال خون ايران نیز با موفقیت انجام گردید.