پلاسما چیست؟
هر فرد بالغ حدود 5 لیتر خون دارد .خون از دو قسمت سلولی و پلاسمایی تشکیل شده است.
عناصر سلولی حدود 44%حجم خون را تشکیل می دهد که شامل :
گلبولهای قرمز با طول عمر 120 روز مسئول اکسیژن رسانی به سلول های بدن
گلبولهای سفید با طول عمر 9-3 روز مسئول دفاع بدن در مقابل عوامل خارجی و پلاکتها با طول عمر 10-7 روزدر بند آوردن خونریزی دخالت دارند.
پلاسما 56%حجم خون را تشکیل می دهد که 90% آن آب و 10% بقیه شامل املاح، قند، چربی و پروتئین هائی نظیر فاکتور های انعقادی، آنتی بادیها و .... می باشد.
همچنین عناصر سلولی در پلاسما شناورند. در حقیقت، پلاسمای خون مایع زرد رنگ تشکیل دهنده خون پس از جداسازي خون از سایر اجزای سلولی خود است.
پلاسما به عنوان حامل سلول هاي خوني حاوي آب، نمک، آنزیم، آنتی بادی و پروتئین است. پلاسمای انسانی منبع آنتی بادی ها و پروتئین هاي مختلفی همچون: آلبومین، فاکتورهای انعقادی، ایمونوگلوبولین و فیبرینوژن می باشد.
همین اجزای بسیار مهم پلاسما است که در تولید داروهای بسیار مهم و حیاتی برای بیماران نیازمند کاربرد به سزایی دارد.
بیماری هایی همچون هموفیلی، نقص سیستم ایمنی بدن و بسیاری دیگر از بیماری های اتوایمیون .
پروتئین پلاسما همچنين در درمان شوک و سوختگی های شدید کاربرد زیادی دارد.
بنابراین پلاسما منبع طیف گسترده ای از داروهای نجات بخش بیماران می باشد که بدون وجود پلاسماي انساني امکان تولید آنها وجود ندارد.
بیایید با اهدای پلاسمای خود گامی در جهت نجات جان بیماران نيازمند كشور برداريم.
what-is-plasma-1200x800