واحد آزمایشگاه:

آزمایشگاه داروپلاسماایرانیان از سال 1391 شروع به فعالیت نموده است ، هم اکنون آزمایشگاه مجهزبه دستگاه های فول اتوماتیک بوده و 5 مرکز پلاسما فرزیس را پوشش می دهد.
در آزمایشگاه تعداد 9 آزمایش بر روی نمونه ها انجام می شود که شامل تست های: ایذر- هپاتیت B - هپاتیت C - سیفلیس - آنزیم کبدی- توتال پروتئین- IgG - گروه خونی و شمارش سلول های خونی که شامل پارامترهای اندازه گیری (گلبول های سفید- گلبول های قرمز- هموگلوبین - پلاکت و...) می باشد.
در سال 1397 حدود 1.000.000 آزمایش برروی نمونه های اهدا کنندگان انجام شده است نتایج آزمایشات پس از کنترل توسط پرسنل آزمایشگاه و مطابقت با استاندارد های داخلی و خارجی تایید شده و به اطلاع اهدا کنندگان محترم رسانده می شود.