معرفی بهستان پلاسما


رسالت اين مراکز، تأمين داروهاي مشتق از پلاسماي انساني مورد نياز بيماران خاص از طريق جمع آوري پلاسماي انساني از داوطلبان سالم به روش پلاسمافرزیس می باشد. در این روش، در حین خون گیری، خون توسط دستگاه پلاسمافرزیس، سانتریفیوژ و يا فيلتر شده و پلاسما در ظرف جداگانه ای جمع آوری می شود. در نهایت، خون باقی مانده در محفظه سانتریفیوژ يا محفظه خون جمع آوري از فيلتراسيون توسط محلول نرمال سالین شسته شده و به اهداکننده بازگردانده می شود. تمام اقلام به کار رفته در این روش، یک بار مصرف و استریل می باشند و کل فرآیند در یک سیستم بسته استریل انجام می گیرد. با کاربرد روش پلاسمافرزیس مطابق استانداردهای FDA (آمریکا) تا 112 بار در سال و بنا بر استانداردهای اتحادیه اروپا 36 بار و مطابق استانداردهای کشور ایران نیز 36 بار در سال میتوان پلاسما اهدا نمود.
پلاسماهای جمع آوری شده پس از انجام آزمایشات غربالگري لازم و انجماد در دمای -30 درجه سانتیگراد به شرکت بیوتست آلمان ارسال می شود. پالايشگاه مذكور، پلاسماهاي فرستاده شده را پالايش نموده و سپس داروهاي بيولوژيك آماده مصرف براي تأمين بخشي از نياز كشور به اين داروها، از سوي مرکز بهستان پلاسما به کشورمان وارد مي گردد.
مسائل کنترل کیفی در تولید هر محصولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و ازآنجا که پلاسماي این مركز بر اساس قوانين اتحاديه اروپا و آئين نامه وزارت محترم بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشكي در خصوص مراكز پلاسمافرزيس توليدي جمع آوري و ارسال مي شود، این شرکت مورد بازدیدهای سالانه و از پیش تعیین نشده يكي از سازمان هاي بازرسي اروپايي( انستیتو پل ارلیش آلمان) و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واقع خواهد شد. در این مرکز واحدهای توليد، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت و روابط عمومي مستقر مي باشد.
edit 1 16
IMG-20190901-WA0026
IMG-20190901-WA0025