vision5
سند چشم انداز:
• تبدیل شدن به یک الگوی متعالی در جهت فرهنگ سازی اهدای پلاسما در سطح کشور
• خودکفایی در تامین دارو های حیاتی برای بیماران هموطن
• بالاترین ارزش‌آفرینی برای ذینفعان در راستای بالندگی پایدار كشور
• حضور فعال در حوزه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

اهداف بهستان پلاسما بر اساس سند چشم‌انداز:
• فرهنگ سازی اهدای پلاسما به عنوان یک عمل انسانی و معنوی برای رفع نیاز بیماران هموفیلی و سرطانی به منظور دسترسی به داروهای کمیاب
• اتکا به متخصصان داخلی در جهت راه اندازی مراکز تخصصی اهدای پلاسما
• استفاده از پلاسمای ایرانی در جهت ساخت دارو برای بیماران ایرانی
• اجرای استانداردهایِ اتحادیه‌ی اروپا و شیوه ‌نامه‌هایِ وزارتِ بهداشتِ کشورِ در مراکز
• انجام ممیزی های سالانه توسط سازمان‌ بازرسیِ اتحادیه اروپا ، سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو از مراکز

بیانیه ماموریت :

• کسب بالاترين بازده ممکن در زمینه جمع آوری پلاسمای انسانی در جهت تامین داروهای بیماران خاص با اتکاء به نیروهای توانمند
• استفاده از تکنولوژی روز در جهت جمع آوری پلاسمای انسانی به همراه رعایت کلیه الزامات کیفی
• توانمندسازي و توسعه سرمايه هاي انساني
• کاهش هزینه های جاری
• تربیت نیروی انسانی ماهر، کارآمد و خلاق
• بکارگيري تمام توان و استعداد به منظور بهبود ارزش دارائيهاي در اختيار