مراحل اهدای پلاسما


در مرحلۀ اول با مراجعه به مرکز اهدای پلاسما از فرد داوطلب آزمایش خون گرفته میشود.
خون فردی که می خواهد پلاسمایش را اهدا کند باید خون سالمی بوده و آلوده به ویروس های خطرناکی مثل ایدز و هپاتیت نباشد.:« بعد از گرفتن آزمایش، برای فرد داوطلب پرونده نرم افزاری تشکیل می شود و خون او در آزمایشگاه مرکز پلاسما آزمایش می شود.
بعد از انجام آزمایش ها اگر فرد داوطلب شرایط اهدای پلاسما داشته باشد با تماس تلفنی از سمت واحد روابط عمومی از وی برای اهدای پلاسما دعوت بعمل می آید.
مدت زمانی که داوطلب برای اهدا پلاسما در این مرکز می گذراند یک ساعت است. در این مدت فرد به دستگاهی وصل می شود و در عملیاتی خون از بدن او گرفته شده، سپس با استفاده تجهیزات موجود در دستگاه ،پلاسمای خون جدا شده و مابقی آن که شامل سلول های خونی است به بدن برگردانده می شود.
تجهیزات موجود در این مرکز تجهیزات پیشرفته ای است و وسائل یکبار مصرف برای هر اهدا کننده استفاده می شود.
اهدای پلاسما مرحله اول کار است و تا زمانی که پلاسمای اهدا شده به داروی درمانی بیماران هموفیلی تبدیل شود، زمانی طولانی مورد نیاز است.
چون در کشور ما پالایشگاه عملیات جداسازی وجود ندارد و پلاسما باید به خارج از کشور فرستاده شده و بعد از استخراج ماده مورد نیاز به ایران برگردانده می شود.